28 kwietnia 2009 roku poseł Jarosław Zieliński uczestniczył w obchodach 90. rocznicy utworzenia Najwyższej Izby Kontroli ,które zostały zorganizowane przez Dyrektora Delegatury NIK w Białymstoku.
W akcie założycielskim Najwyższej Izby Kontroli podpisanym 7 lutego 1919 roku przez Naczelnika Państwa Polskiego Marszałka Józefa Piłsudskiego znalazło się zdanie ,które warto przytoczyć:
"NIK jest władzą samodzielną i powołaną do stałej ,a wszechstronnej kontroli dochodów i wydatków państwowych ,prawidłowości administrowania majątkiem państwa oraz gospodarki instytucji,zakładów,fundacji i funduszów,tudzież jednostek samorządowych i miast. Pozatem NIK kontroluje wszechstronne wykonanie budżetu".

foto

foto

foto

Poseł Jarosław Zieliński wśród innych parlamentarzystów i pozostałych uczestników uroczystości.

foto

Marek Danilewicz Społeczny Dyrektor Biura Poselskiego w Białymstoku składa w imieniu Posła Jarosława Zielińskiego gratulacje Dyrektorowi Delegatury NIK w Białymstoku Ryszardowi Walendzikowi.