23 sierpnia 2009 roku poseł Jarosław Zieliński uczestniczył w obchodach 90. rocznicy Powstania Sejneńskiego. Poseł odczytał list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Lecha Kaczyńskiego skierowany do organizatorów i uczestników uroczystości oraz złożył w imieniu Głowy Państwa wieniec pod Pomnikiem Powstania Sejneńskiego. Poseł podziękował również za zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym obchodów,oddał w imieniu własnym i obecnego na uroczystości Wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Putry bohaterom walk o niepodległość Rzeczypospolitej oraz przynależność Powiatu Sejneńskiego do Macierzy. Wraz z żoną Lilianną poseł Jarosław Zieliński złożył również pod Pomnikiem wiązankę kwiatów we własnym imieniu.

Treść listu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Lecha Kaczyńskiego.

foto

Aktor Janusz Zakrzeński wcielający się w postać Marszałka Józefa Piłsudskiego, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Putra oraz poseł Jarosław Zieliński z żoną Lilianną.

foto

Aktor Janusz Zakrzeński wcielający się w postać Marszałka Józefa Piłsudskiego, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Putra oraz poseł Jarosław Zieliński z żoną Lilianną.

foto

Burmistrz Sejn Jan Stanisław Kap,Dariusz Tomczyk dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Sejnach,wiceprezes Sejneńskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Janusz Domosławski reprezentujący jednocześnie Rodziny Powstańców Sejneńskich,wicemarszałek Sejmu Krzysztof Putra ,Komandor Józef Krakowski,Janusz Zakrzeński,Lilianna i Jarosław Zielińscy i inni uczestnicy obchodów 90. rocznicy Powstania Sejneńskiego przed rozpoczęciem uroczystości przy Urzędzie Miasta w Sejnach.

foto

Uczestnicy uroczystości przed wejściem na uroczystą Mszę św. w Bazylice p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach.

foto

Poseł Jarosław Zieliński z małżonką i wicemarszałkiem Sejmu Krzysztofem Putrą podczas Mszy św. w Bazylice p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach.

foto

Poseł Jarosław Zieliński z małżonką i wicemarszałkiem Sejmu Krzysztofem Putrą podczas Mszy św. w Bazylice p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach.

foto

Poseł Jarosław Zieliński wraz z żoną Lilianną składają wiązankę kwiatów pod pomnikiem Powstania Sejneńskiego.

foto

Poseł Jarosław Zieliński składa w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego wieniec pod pomnikiem Powstania Sejneńskiego.

foto

Poseł Jarosław Zieliński składa w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego wieniec pod pomnikiem Powstania Sejneńskiego.

foto

Poseł Jarosław Zieliński czyta okolicznościowy list Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego skierowany do organizatorów i uczestników 90. rocznicy Powstania Sejneńskiego.

foto

Poseł Jarosław Zieliński czyta okolicznościowy list Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego skierowany do organizatorów i uczestników 90. rocznicy Powstania Sejneńskiego.