30 listopada 2013 roku uczestniczyłem w obchodach 90 – lecia Polskiego Związku Łowieckiego zorganizowanych przez Okręgową Radę Łowiecką w Suwałkach. Uroczystości odbyły się w konkatedrze p.w. Św. Aleksandra w Suwałkach oraz Sali Widowiskowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Przemawiając do zgromadzonych licznie myśliwych,leśników i gości powiedziałem,że funkcja i znaczenie łowiectwa zmieniały się na przestrzeni wieków,tak jak zmieniała się struktura zwierzyny łownej na terytorium Rzeczypospolitej. Chcąc zobrazować to spostrzeżenie przywołałem fragmenty Księgi IV pt. Dyplomatyka i łowy z naszej epopei narodowej „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza,a w szczególności niepowtarzalny koncert Wojskiego na myśliwskim rogu „długim,centkowanym,krętym”. W Polsce szlacheckiej prawdziwe polowanie dotyczyło tylko zwierzyny dużej i drapieżnej:

„Za moich, panie,czasów w języku strzeleckim

Dzik,niedźwiedź,łoś,wilk zwany był zwierzem szlacheckim,

A zwierzę nie mające kłów,rogów,pazurów

Zostawiano dla płatnych sług i dworskich ciurów (…)

Więc niech Jaśnie Wielmożny Podkomorzy raczy

Odwołać swe rozkazy,i niech mi wybaczy,

Że nie mogę na takie jechać polowanie

I nigdy na nim noga moja nie postanie!

Nazywam się Hreczecha,a od króla Lecha

Żaden za zającami nie jeździł Hreczecha”.

Aby zdefiniować współczesne zadania i funkcje łowiectwa,przywołałem jego ustawową rolę polegającą na ochronie środowiska naturalnego,co oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki rolnej,leśnej i rybackiej.