17 września 2022 roku (sobota) uczestniczyłem w uroczystościach poświęconych 83. rocznicy agresji ZSRS na Polskę, zorganizowanych w Suwałkach i w Sejnach. 17 września 1939 roku Związek Sowiecki, na mocy tajnego protokołu do paktu Ribbentrop-Mołotow, zbrojnie zaatakował Polskę, która już wtedy była w stanie wojny z III Rzeszą Niemiecką. 

Obchody w Suwałkach rozpoczęły się w garnizonie 14. Pułku Przeciwpancernego, wciągnięciem flagi na maszt, odśpiewaniem hymnu państwowego i powitaniem zgromadzonych żołnierzy, a zwłaszcza ponad czterdziestu żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Do oficerów, żołnierzy i zaproszonych gości skierował swoje wystąpienie dowódca Garnizonu Suwałki pułkownik Krzysztof Świderski. 

W swoim wystąpieniu powiedziałem m.in. : „Służba wojskowa jest świadectwem patriotyzmu i wyrazem gotowości do obrony bezpieczeństwa i suwerenności Ojczyzny. Dlatego dziękuję dowódcy 14. Pułku Przeciwpancernego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Panu pułkownikowi Krzysztofowi Świderskiemu za zorganizowanie tego uroczystego apelu z okazji 83. rocznicy agresji Związku Sowieckiego na Polskę z licznym udziałem żołnierzy, wśród których w sposób szczególny chciałbym się zwrócić do żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, którym dziękuję za podjęcie decyzji o wstąpieniu do wojska. Prawdziwy i głęboki patriotyzm, który stanowi fundament służby Polsce, musi być oparty na wiedzy o przeszłości własnego państwa i narodu i budowanej w oparciu o tę wiedzę świadomości narodowej i obywatelskiej. Udział w takich uroczystościach jak ta, w której wspólnie uczestniczymy sprzyja umacnianiu naszej miłości do Ojczyzny.”

Dalsza część uroczystości odbyła się pod pomnikiem Żołnierzy Września. Tę część uroczystości zorganizowały władze miasta Suwałk. W tym miejscu zostały połączone obie inicjatywy obchodów tej rocznicy. 

Pod pomnikiem Żołnierzy Września powiedziałem: „Przywołując wydarzenia sprzed 83 lat, agresję niemiecką i agresję sowiecką na Polskę oraz IV rozbiór naszego kraju, który nastąpił na mocy tajnego protokołu do paktu między Związkiem Sowieckim, a hitlerowskimi Niemcami, określanego mianem Ribbentrop-Mołotow, powinniśmy pamiętać o uwarunkowaniach naszego położenia geopolitycznego, o odwiecznym rosyjskim imperializmie, który ponownie dał o sobie znać poprzez napaść Rosji na Ukrainę oraz o tym, że aby zapewnić Polsce bezpieczeństwo, trzeba wzmacniać polskie siły zbrojne, pozostawać w sojuszach gwarantujących bezpieczeństwo, ale przede wszystkim pamiętać o tym, że zawsze najważniejszą gwarancją niepodległości i suwerenności naszej Ojczyzny jest patriotyzm Polaków. Dzisiaj czynimy wszystko, aby w oparciu o te przesłanki zapewnić Polsce bezpieczeństwo teraz i na przyszłość.”

Podobne uroczystości odbyły się w godzinach popołudniowych w Sejnach. Rozpoczęły się Mszą św. w Bazylice pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, kontynuowane były pod Pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej na Placu Świętej Agaty. Po wciągnięciu flagi na maszt i odśpiewaniu hymnu państwowego został odczytany Apel Pamięci, a żołnierze 14. Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego oddali salwę honorową. 

Do uczestników uroczystości powiedziałem: „Przywołujemy dzisiaj wydarzenia sprzed 83 lat po to, żeby przede wszystkim oddać hołd tym, którzy wtedy stanęli w obronie naszej ojczyzny i jej niepodległości. Dzisiaj powinniśmy powracać myślą i pamięcią do tamtych wydarzeń, bo pamięć jest czymś niezwykle ważnym także dla naszej przyszłości. Szacunek, hołd i cześć tym, którzy walczyli to jedno, a wyciąganie wniosków na przyszłość to drugie. Dzisiaj trudno od tych skojarzeń uciec, zwłaszcza w obecnej sytuacji, która ma miejsce za naszą wschodnią granicą. Dobrze służyć Polsce, można tylko wtedy, gdy zna się historię własnego państwa i narodu oraz ma się w sobie głębokie pokłady patriotyzmu. On się kształtuje poprzez pamięć, o tych wzniosłych momentach i osiągnięciach oraz tych wydarzeniach najbardziej bolesnych. To uczy postawy i troski o Polskę.”

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości odbył się pokaz sprzętu wojskowego, pokaz sprawności służb oraz poczęstunek wojskową grochówką na Placu Dominikańskim.

 

Galeria zdjęć uroczystości w Suwałkach:

 

Galeria zdjęć uroczystości w Sejnach:

 

Relacje medialne:

83. rocznica agresji ZSRR na Polskę

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/218172

https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/sejny-pami%C4%99ta%C5%82y-o-bohaterach-walcz%C4%85cych-83-lata-temu/ar-AA11W1Vo?ocid=EMMX

http://www.powiat.suwalski.pl/kat/aktualnosci/83-rocznica-sowieckiej-napasci-na-polske