19 września 2009 roku poseł Jarosław Zieliński uczestniczył wraz z małżonką w uroczystości 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasnopolu,podczas której jednostka otrzymała sztandar. Odsłonięta została również tablica pamiątkowa przy remizie strażackiej,a także poświęcony został nowy samochód bojowy.

Jarosław Zieliński składając gratulacje strażakom powiedział m. in.,że ochotnicza straż pożarna jako stowarzyszenie wolontariuszy jest w Polsce fenomenem ze względu na jej wielkość (ponad 600 tysięcy druhów strażaków),rolę,jaką spełnia w systemie ratowniczo- gaśniczym i całym systemie bezpieczeństwa wewnętrznego,a także znaczenie w podtrzymywaniu tradycji i kultury,zwłaszcza na terenach gmin i wsi.

foto

Na zdjęciu między innymi – wójt Gminy Krasnopol Józef Stankiewicz,marszałek Sejmu Bronisław Komorowski,poseł Jarosław Zieliński z żoną Lilianną podczas Mszy św. w Kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Krasnopolu.

foto

Przewodniczący Rady Gminy Leszek Buziuk,wraz z pocztem sztandarowym prezentuje nowy sztandar OSP w Krasnopolu.

foto

Uczestnicy jubileuszowej Mszy św. wychodzą z Kościoła w Krasnopolu.

foto

Uczestnicy uroczystości podczas poświęcenia nowego wozu bojowego OSP w Krasnopolu przez Kapelana Straży Pożarnej w Białymstoku Księdza Wojciecha Ejsmonda.

foto

Uczestnicy uroczystości podczas poświęcenia nowego wozu bojowego OSP w Krasnopolu przez Kapelana Straży Pożarnej w Białymstoku Księdza Wojciecha Ejsmonda.

foto

Uczestnicy uroczystości podczas poświęcenia nowego wozu bojowego OSP w Krasnopolu przez Kapelana Straży Pożarnej w Białymstoku Księdza Wojciecha Ejsmonda.

foto

Lilianna i Jarosław Zielińscy,Druhowie OSP w Krasnopolu i zaproszeni goście przed poświęceniem tablicy pamiątkowej przy remizie strażackiej OSP w Krasnopolu.

foto

Lilianna i Jarosław Zielińscy,Druhowie OSP w Krasnopolu i zaproszeni goście przed poświęceniem tablicy pamiątkowej przy remizie strażackiej OSP w Krasnopolu.

foto

Lilianna i Jarosław Zielińscy,Druhowie OSP w Krasnopolu i zaproszeni goście przed poświęceniem tablicy pamiątkowej przy remizie strażackiej OSP w Krasnopolu.

foto

Na zdjęciu od prawej strony m.in. Lucyna Golonko dyrektor Zarządu Wojewódzkiego ZOSP w Białymstoku,sekretarz Zarządu Regionu Podlaskiego Robert Truchel,Lilianna Zielińska,poseł Jarosław Zieliński,poseł Leszek Cieślik podczas uroczystości 80-lecia OSP na placu przy Gminnym Domu Kultury w Krasnopolu.

foto

Na zdjęciu od prawej strony m.in. Lucyna Golonko dyrektor Zarządu Wojewódzkiego ZOSP w Białymstoku,sekretarz Zarządu Regionu Podlaskiego Robert Truchel,Lilianna Zielińska,poseł Jarosław Zieliński,poseł Leszek Cieślik podczas uroczystości 80-lecia OSP na placu przy Gminnym Domu Kultury w Krasnopolu.

foto

Na zdjęciu poseł Jarosław Zieliński podczas wbijania gwoździa w drzewce nowego sztandaru OSP w Krasnopolu.

foto

Poseł Jarosław Zieliński i inni wyróżnieni goście otrzymują z rąk Prezesa OSP w Krasnopolu Pana Mieczysława Paszkiewicza pamiątkowy medal.

foto

Poseł Jarosław Zieliński i inni wyróżnieni goście otrzymują z rąk prezesa OSP w Krasnopolu Pana Mieczysława Paszkiewicza pamiątkowy medal.