Bohaterstwu i ofierze życia Powstańców Warszawskich zawdzięczamy w perspektywie długiego trwania państwa polskiego dzisiejszą wolność naszej Ojczyzny. Pamiętajmy o tym. „Nie dajmy zginąć poległym”. Cześć i chwała Bohaterom.