29 listopada 2013 roku uczestniczyłem wraz z Małżonką w uroczystości 75 – lecia Zespołu Szkół im. Gen. Michała Ludwika Paca w Dowspudzie (powiat suwalski) połączonej z obchodzonym już po raz 33. Świętem Szkoły. Po Mszy Św. koncelebrowanej pod przewodnictwem Ks. Biskupa Romualda Kamińskiego odbyło się ślubowanie klas pierwszych,oddano hołd Patronowi Szkoły,wręczone zostały nagrody wyróżniającym się nauczycielom i uczniom,a także wygłoszono okolicznościowe przemówienia. Pogratulowałem Szkole jej cennego dorobku edukacyjnego w zakresie kształcenia zawodowego oraz wychowania i kształtowania postaw młodzieży. Podkreśliłem wielką wartość,jaką jest kultywowanie przez Zespół Szkół w Dowspudzie tradycji patriotycznych i niepodległościowych oraz wartości związanych z Patronem Szkoły. Zwróciłem uwagę na piękną i odważną treść przyjętego przez Szkołę ślubowania.

Brzmi ono:

„Przyrzekam służyć wiernie Bogu i mojej Ojczyźnie Polsce:
– odpowiedzialnie spełniać obowiązki uczniowskie,
– zdobywać wiedzę i umiejętności zawodowe,
– kochać Ojczyznę,
– służyć prawdzie,
– uczciwości i przyjaźni
– szanować w koleżankach i kolegach godność osoby ludzkiej,
– strzec mojego młodzieńczego życia przed zniewoleniem nałogami,
– szanować własność szkolną oraz pracę innych ludzi.
Niech przez moje zachowanie w szkole i poza szkołą 
nigdy nie wstydzą się rodzice,nauczyciele i wychowawcy
oraz społeczność uczniowska Zespołu Szkół imienia generała Ludwika Michała Paca w Dowspudzie,
do której należę od tej chwili.
Tak mi dopomóż Bóg.”

foto

foto

foto