21 lipca 2019 roku (niedziela) uczestniczyłem w obchodach upamiętniających 74. rocznicę Obławy Augustowskiej – największej zbrodni dokonanej na Polakach po II wojnie światowej. Uroczystość na Wzgórzu Krzyży w Gibach (powiat sejneński) poprzedziła Msza Święta w intencji ofiar Obławy w kościele pw. św. Anny.

Akcja pacyfikacyjna została przeprowadzona w lipcu 1945 roku na terenie powiatów augustowskiego, suwalskiego, sejneńskiego i sokólskiego przez sowieckie i polskie komunistyczne formacje policyjno-wojskowe i polityczne – NKWD, oddziały Armii Czerwonej, MO, UB, I Pułk Praski Ludowego Wojska Polskiego, PPR. Była częścią procesu sowietyzacji Polski.

Ofiarami Obławy Augustowskiej nie były osoby przypadkowe. To byli żołnierze poakowskiego, niepodległościowego podziemia i ich bliscy. To byli ci, którzy nie złożyli broni po zakończeniu II wojny światowej i nie pogodzili się z nową, sowiecką okupacją. Oni walczyli dalej.

Podkreśliłem, że w okresie PRL prawda o Obławie była zakazana, ale również przez wiele kolejnych lat wolnej Polski nie chciano jej wyjaśnić.

Już w 1992 roku Prokuratura Okręgowa w Suwałkach zawiesiła swoje śledztwo uznając, że nie jest w stanie posunąć się dalej z powodu braku kolejnych, nowych dowodów i dokumentów. Nie przesłuchano świadków, jak również uczestników po stronie katów tamtej operacji wojskowo-milicyjnej. Oni wtedy jeszcze żyli, można było się od nich wiele dowiedzieć.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 12 lipca (początek akcji pacyfikacyjnej) Dniem Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. Stało się to na mocy ustawy z 9 lipca 2015 roku uchwalonej z mojej inicjatywy, popartej przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Rok wcześniej, 25 lipca 2014 roku Sejm na wniosek grupy posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość również z mojej inicjatywy podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku.

Przypomniałem także, że w ubiegłym roku w Suwałkach stanął jedyny Pomnik Ofiar Obławy Augustowskiej w Polsce (granitowy postument, z którego wyłaniają się dwie skrępowane drutem kolczastym dłonie trzymające w geście błagalnym znak Polski Walczącej). Podobne pomniki mają powstać w najbliższym czasie w Augustowie i Sokółce.

 

Relacje medialne:

https://bialystok.tvp.pl/43596959/przy-wzgorzu-krzyzy-uczczono-ofiary-oblawy-augustowskiej

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/171727

Podlaskie: W Gibach przy Wzgórzu Krzyży uczczono ofiary Obławy Augustowskiej

74. rocznica Obławy Augustowskiej