30 maja 2015 roku uczestniczyłem w jubileuszu 70-lecia działalności Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach połączonym ze zjazdem absolwentów Szkoły. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy świętej w intencji społeczności szkolnej w Kościele pw. bł. Anieli Salawy w Suwałkach. Przemawiając do licznie zgormadzonych nauczycieli,absolwentów,uczniów,rodziców i gości złożyłem gratulacje związane z 70-letnim funkcjonowaniem i dorobkiem Szkoły oraz jej znaczeniem na mapie edukacyjnej miasta i regionu. Podkreśliłem,że dobra szkoła potrzebuje dwóch wartości – tradycji i nowoczesności,a Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego może czerpać nie tylko z całej bogatej tradycji polskiego szkolnictwa,ale także z własnej tradycji,która była budowana przez 70 lat. Do tego musi być dodawany twórczy pierwiastek aktywności nauczycieli,uczniów i rodziców,aby szkoła mogła sprostać coraz trudniejszym wymaganiom współczesnego świata. Uroczystości uświetnił występ absolwentki Szkoły Pani Magdaleny Lewandowskiej – obecnie artystki operowej Filharmonii Bałtyckiej.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto