16 września 2017 roku (sobota) uczestniczyłem w jubileuszu 70-lecia Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Suwałkach. Podczas spotkania w Parku Naukowo-Technologicznym suwalscy rzemieślnicy otrzymali nagrody i wyróżnienia.

Historia suwalskiego Cechu liczy już niemal 200 lat, bowiem Cech Rzemiosł Różnych powstał w listopadzie 1828. Zrzeszał on wówczas między innymi szewców, rymarzy czy introligatorów.

W 1928 roku, gdy suwalski Cech obchodził setną rocznicę istnienia, rzemieślnicy ufundowali sztandar, który nie przetrwał jednak działań II wojny światowej. Po wojnie powstał Powiatowy Związek Cechów, który zrzeszał cechy: kowali, ślusarzy i blacharzy, budowlany, fryzjerów, wędliniarzy i rzeźników, piekarzy, krawców, szewców i cholewkarzy oraz stolarzy.