2 kwietnia 2017 roku z mojej inicjatywy we współpracy z Dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach Panem Bernardem Michniewiczem odbyły się po raz kolejny uroczyste obchody Katastrofy Smoleńskiej w Suwałkach. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Konkatedrze pw. św. Aleksandra przy asyście kompanii honorowych Wojska Polskiego,Policji i Straży Pożarnej,pocztów sztandarowych i licznie zgromadzonych mieszkańców miasta i regionu. Po zakończonej Eucharystii zgromadzeni udali się – w związku z przypadającą na ten dzień 12. rocznicą śmierci św. Jana Pawła II – pod pomnik Papieża Polaka znajdujący się obok świątyni. Na miejscu wspólnie z kapłanami odmówiliśmy modlitwę za dusze osób poległych pod Smoleńskiem i złożyliśmy kwiaty.
Następnie uczestnicy uroczystości udali się ulicami Suwałk do siedziby Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach,gdzie odbył się Koncert Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w wykonaniu nauczycieli i uczniów Szkoły. Wstępem do Koncertu było odczytanie nazwisk i funkcji osób,które 10 kwietnia 2010 roku zginęły w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto

foto