Obchody 69. rocznicy napaści sowieckiej na Polskę w Augustowie

14 września 2008 roku poseł Jarosław Zieliński wraz z żoną Lilianną uczestniczył w Augustowie w uroczystościach upamiętniających napaść sowiecką na Polskę 17 września 1939 roku. Po Mszy Świętej w Bazylice p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie uczestnicy obchodów złożyli kwiaty pod obeliskiem poświęconym bohaterom walk niepodległościowych w Parku Zygmunta Augusta. Poseł wygłosił przemówienie okolicznościowe,w którym zaakcentował szczególnie bolesne doświadczenie mieszkańców Ziemi Augustowskiej w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu,przypominając m. in. tragiczny los Sybiraków oraz ofiary tzw. obławy augustowskiej z 1945 roku. Oprócz posła Jarosława Zielińskiego współorganizatorami uroczystości były organizacje niepodległościowe i kombatanckie: Związek Sybiraków,Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej,Związek Żołnierzy II Pułku Ułanów Krechowieckich,Stowarzyszenie Civitas Christiana,Polski Związek Emerytów,Rencistów i Inwalidów oraz NSZZ "Solidarność".