2 czerwca 2024 roku (niedziela) uczestniczyłem wraz z żoną w uroczystości jubileuszowej 50-lecia kapłaństwa Księdza Prałata Lecha Łuby, która odbyła się w Jego rodzinnej Parafii w Łojach w Gminie Radziłów.

Mieliśmy z żoną zaszczyt i honor podziękować Księdzu Prałatowi za 50 lat godnej i pięknej służby Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Wiernym, zwłaszcza w okresie pracy w Parafii pw. Św. Kazimierza Królewicza i budowy nowego Kościoła w Suwałkach, a także złożyć życzenia błogosławieństwa Bożego na dalsze lata życia i pracy duszpasterskiej.