1 grudnia 2023 roku (piątek) uczestniczyłem wraz z żoną w złotym jubileuszu 50-lecia Gminy Łomża. Podczas uroczystości zostały wyróżnione najaktywniejsze osoby z terenu Gminy w różnych dziedzinach życia społecznego oraz osoby najbardziej przyjazne Gminie i ją wspierające – wręczone zostały im statuetki Św. Wawrzyńca.

Podczas uroczystości powiedziałem m.in.: „Dziękuję Wójtowi Gminy Piotrowi Kłys za uhonorowanie mnie statuetką przyjaciela Gminy oraz zorganizowanie wyjątkowej gali jubileuszowego spotkania. Gratuluję również i dziękuję Panu Wójtowi oraz wszystkim, którzy przez minione pół wieku, a szczególnie w okresie odrodzonej polskiej samorządności po 1990 roku, pracowali na rzecz lokalnej wspólnoty i rozwoju Gminy Łomża. Wyrazy szacunku dla radnych i wójtów wszystkich kadencji oraz pracowników Urzędu Gminy i instytucji gminnych. Dzielę radość z mieszkańcami, dla których Gmina Łomża jest wspólnym domem i mam satysfakcję, że dzięki programom Prawa i Sprawiedliwości oraz owocnej współpracy z Panem Wójtem i Radą Gminy mogłem przyczynić się w ostatnich latach do rozwoju Gminy poprzez pozyskiwanie środków finansowych z budżetu państwa na inwestycje i cele społeczne. Dziękuję, że odwdzięczyliście mi się Państwo w ostatnich wyborach parlamentarnych oddając na mnie swoje głosy. Życzę wszystkim mieszkańcom Gminy Łomża dobrej przyszłości i szczęśliwego życia”.

 

Galeria zdjęć:

 

Relacje medialne:

https://4lomza.pl/index.php?wiad=66524