28 października 2023 roku (sobota) uczestniczyłem w przysiędze wojskowej żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, którzy ukończyli podstawowe szkolenie przygotowawcze w 14. Suwalskim Pułku Przeciwpancernym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Podczas uroczystości zorganizowanej w Parku Konstytucji 3 Maja w Suwałkach przysięgę złożyło 47 żołnierzy. Przed nimi jeszcze 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne, ale odbyte szkolenie podstawowe i złożona przysięga otwierają im drogę do służby zawodowej.

Podczas uroczystości powiedziałem m.in.: „Gratuluję nowym żołnierzom decyzji o wstąpieniu do Wojska Polskiego i dziękuję za wsparcie Ich rodzinom. Służba woskowa jest zawsze najwyższym wyrazem patriotyzmu i odwagi. Jest to szczególnie ważne dzisiaj, kiedy znajdujemy się w sytuacji zagrożenia ze strony rosyjskiego imperializmu, który odżył na naszych oczach. W ostatnich latach zwiększamy liczebność polskiego wojska i modernizujemy nasze Siły Zbrojne, wyposażając je w najnowocześniejszy sprzęt, odtwarzamy zlikwidowane wcześniej i tworzymy nowe jednostki wojskowe. Aby zapewnić bezpieczeństwo Polsce i Polakom, musimy mieć dobrze uzbrojoną i liczną armię, zgodnie z założeniami ustawy o obronie Ojczyzny dążymy do tego, aby liczyła ona 300 tys. żołnierzy”.

 

Galeria zdjęć:

 

Relacje medialne:

https://bialystok.tvp.pl/73741335/nowi-zolnierze-zlozyli-przysiege-w-suwalkach

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki/id/232207

https://suwalki.naszemiasto.pl/kolejni-zolnierze-dobrowolnej-zasadniczej-sluzby-wojskowej/ar/c1-9503715

https://www.suwalki24.pl/article/1,suwalki-zolnierze-dobrowolnej-sluzby-wojskowej-zlozyli-przysiege-zdjecia#google_vignette

https://um.suwalki.pl/mieszkaniec/aktualnosci,4002/wojskowa-przysiega,2587169

7 przysięga w suwalskim Pułku

47 żołnierzy złożyło przysięgę