18 sierpnia 2023 roku (piątek) w Czartajewie koło Siemiatycz uczestniczyłem w briefingu poświęconym utworzeniu nowej jednostki wojskowej – batalion czołgów, wchodzącej w skład 1 Dywizji Piechoty Legionów.
Ta ważna decyzja Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka, potwierdzona podczas dzisiejszego briefingu na miejscu przyszłego stacjonowania jednostki, wzmocni siłę polskiego wojska na kierunku Bramy Brzeskiej i bezpieczeństwo mieszkańców wschodniej Polski, a zwłaszcza terenów przy granicy polsko-białoruskiej. Obecność jednostki wojskowej będzie też miała wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy powiatu siemiatyckiego.
Podczas spotkania powiedziałem m.in.: „Rozbudowa polskiej armii musi być dzisiaj dla nas priorytetem. Te jednostki, które wcześniej były likwidowane, my dzisiaj tutaj na wschodzie Polski je odtwarzamy. Odtwarzanie zlikwidowanych jednostek jest najwyższą polską racją stanu, bo mamy do czynienia z zagrożeniem ze wschodu, ze strony rosyjskiego imperializmu, a nasi przeciwnicy zlikwidowali ponad 600 różnych jednostek wojskowych i znaczną część z tego na wschodzie kraju. Zaczęło się od tego, że starosta poprosił mnie abyśmy z Ministrem Obrony Narodowej rozmawiali właśnie o tej lokalizacji, zaoferował teren gdzie ta jednostka mogłaby powstać. Takie były pierwsze rozmowy, a dziś jest już efekt. Cieszę się że mogłem wnieść do tej decyzji swoją poselską cegiełkę, bo ta jednostka jest tu bardzo pożądana i potrzebna”.
Podziękowałem Ministrowi Obrony Narodowej Panu Mariuszowi Błaszczakowi oraz pogratulowałem Staroście Siemiatyckiemu Panu Markowi Boblowi i mieszkańcom Powiatu wyboru Czartajewa na lokację nowej jednostki.
galeria zdjęć:
relacje medialne: