1 sierpnia 2021 roku (niedziela) uczestniczyłem w uroczystości jubileuszu 40 – lecia Zespołu Folklorystycznego „Pogranicze” zorganizowanej w Becejłach (Gmina Szypliszki, powiat suwalski).

Główną częścią obchodów był występ jubileuszowy Zespołu „Pogranicze” na scenie przy boisku byłej Szkoły Podstawowej w Becejłach. Został on poprzedzony Mszą św. w Kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Becejłach pod przewodnictwem ks. biskupa Adriana Galbasa – Biskupa Pomocniczego Diecezji Ełckiej.

Pogratulowałem wszystkim członkom Zespołu jego artystycznego dorobku i podziękowałem wszystkim, którzy go tworzyli i przez 40 lat rozwijali. Ze szczególnymi słowami wdzięczności zwróciłem się do inicjatora powołania Zespołu i jego kierownika Pana Józefa Murawskiego, na ręce Jego Żony składając kwiaty.

„Zespół Pogranicze jest wizytówką kultury ludowej Suwalszczyzny. Jesteśmy z niego dumni. Zyskał on uznanie nie tylko w naszym regionie. Występował w wielu miejscach w Polsce i za granicą, wszędzie ciesząc się dobrym przyjęciem, wysoką oceną i zasługując na nagrody. Jego dorobek stanowi dla nas wszystkich wielką wartość, bo wyrasta z naszej rodzimej kultury i przenosi ją do przyszłości, nie jest wyrazem kultury importowanej czy jej powielaniem”.

Galeria: