29 sierpnia poseł Jarosław Zieliński uczestniczył wraz z małżonką w obchodach 30. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność”. Po uroczystej Mszy Świętej w Kościele p.w. Jana Chrzciciela w Augustowie uczestnicy obchodów złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Sybiraków.
W okolicznościowym przemówieniu skierowanym do zgromadzonych członków i sympatyków „Solidarności”,księży,przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych oraz mieszkańców Augustowa poseł Jarosław Zieliński powiedział,że niezależnie od oceny ostatnich 30 lat,niezależnie od tego,co udało się osiągnąć,a co można było zrobić lepiej ,jedno jest pewne: dzięki „Solidarności”,dzięki odwadze i poświęceniu jej działaczy z wszystkich okresów jej działalności mamy dzisiaj wolne państwo i tylko od naszych roztropnych wyborów i naszej odpowiedzialności zależy,jak tę wielką wartość zagospodarujemy. Myśląc o współczesnej roli NSZZ „Solidarność” poseł powiedział,że na dzisiejszej polskiej drodze ku przyszłości potrzebna jest solidarność międzyludzka,solidarność pomiędzy grupami społecznymi,solidarność między krajami i regionami,aby nie zostawali z tyłu zdani na samych siebie ci,którzy radzą sobie gorzej w świecie rynkowej i politycznej konkurencji.