12 września 2022 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w uroczystościach jubileuszowych II LO w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie. Liceum świętowało potrójny jubileusz, 30 – lecie istnienia szkoły, 15 – lecie nadania imienia Polonii i Polaków na Świecie i 95 – lecie tradycji szkolnictwa w budynku II LO. Jako ówczesny Kurator Oświaty w Suwałkach 24 sierpnia 1992 roku podpisałem akt założycielski tej Szkoły. Jubileusz miałem zaszczyt objąć swoim patronatem honorowym.

Uroczystości rozpoczęła Msza św. w intencji społeczności szkolnej i przyjaciół Liceum w parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie. Jubileusz kontynuowany był na dziedzińcu szkoły prowadzony przez absolwentów tej szkoły. Uroczystości jubileuszowej towarzyszyła ekspozycja wystawy „Znani nieznani. Polacy światu”. Wystawa pt. „Znani nieznani. Polacy światu”, przygotowana przez Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych we współpracy z Archiwum Polskiej Akademii Nauk, przybliża na 26 rollupach sylwetki znanych- nieznanych Polaków i osób pochodzenia polskiego, które zasłynęły swoimi osiągnięciami na świecie, jednak bywa, że nie są kojarzone z Polską. Los zawiódł ich do innych krajów. Wystawa w II Liceum Ogólnokształcącym pozostanie do końca grudnia br. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, kombatanci, Sybiracy, społeczność szkoły oraz zaproszeni goście.

W swoim wystąpieniu powiedziałem m.in.: „Dziękuję wszystkim, którzy w ciągu minionych 30 lat II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie, od 15 lat noszące imię Polonii i Polaków na Świecie tworzyli i rozwijali, aż osiągnęło ono dzisiejszy potencjał i poziom kształcenia i wychowania młodzieży. Mam osobistą satysfakcję, że w sierpniu 1992 roku jako ówczesny Kurator Oświaty w Suwałkach podjąłem decyzję o utworzeniu tej Szkoły. Była to decyzja gruntownie przemyślana i uzasadniona przede wszystkim tym, że w tamtym czasie po okresie PRL mieliśmy do czynienia z zachwianą proporcją pomiędzy kształceniem zawodowym a ogólnym, stosunek ten wynosił wtedy około 75 % do 25 % . Szkoła ta wrosła bardzo mocno w krajobraz edukacyjny miasta i regionu i dzisiaj jest jego ważną częścią. Życzę, aby tak jak dotychczas wypełniała ona w sposób skuteczny swoją misję kształcenia i wychowania młodzieży na mądrych dobrych ludzi i prawych Polaków. Dziękuję Pani Dyrektor i całej społeczności szkolnej, że jako założyciel tej Szkoły mogę sprawować honorowy patronat nad uroczystościami 30 – lecia jej działalności.”

 

Część oficjalna uroczystości zakończona została refleksyjnym poetycko – muzycznym montażem, który przybliżył historię 95-letniej tradycji szkolnictwa w budynku II LO i wplecione w nią 30 lat aktywności II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie. 

Galeria zdjęć:

Relacje medialne:

http://www.lo2.augustow.pl/aktualnosci/30-lat-ii-liceum-ogolnoksztalcacego-w-augustowie.html