31 sierpnia 2010 roku poseł Jarosław Zieliński uczestniczył w obchodach 30. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność” zorganizowanych przez suwalski oddział „Solidarności”,samorząd miejski i kościół.
W przemówieniu wygłoszonym pod pomnikiem Papieża Jana Pawła II obok Konkatedry p.w. św. Aleksandra,gdzie była koncelebrowana przez Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura i suwalskich księży uroczysta msza św.,poseł Jarosław Zieliński przypomniał,że 30 lat temu „Solidarność”,jako najpierw niewielki,a po krótkim czasie prawie 10 – milionowy potężny ruch społeczny,upomniała się „o chleb i wolność,i nową Polskę,za która dziesięć lat wcześniej Janek Wiśniewski padł” i za którą wielu Polaków poniosło ofiary podczas kolejnych zrywów niepodległościowych,w tym niektórzy z nich ofiarę życia.
Poseł powiedział,że dzieło „Solidarności” nie zostało jeszcze należycie docenione,chociaż to jej zawdzięczamy wolne i niepodległe państwo odzyskane po dziesięcioleciach sowieckiej okupacji i komunistycznego zniewolenia,chociaż to dzięki walce „Solidarności” mamy demokrację,wolność słowa,gospodarkę wolnorynkową i możemy należeć do NATO i Unii Europejskiej. Z owoców tej walki korzystają także wyzwolone po upadku muru berlińskiego innej kraje Europy Środkowej i Wschodniej.
Jarosław Zieliński wyraził wdzięczność i szacunek działaczom „Solidarności” ze wszystkich okresów jej działalności : z okresu strajków lipcowo – sierpniowych 1980 roku,z lat 1980 -1981,z okresu stanu wojennego i czasu wolności po 1989 roku. Słowa podziękowania skierował zarówno do tych,którzy wytrwali w kraju,a dzisiaj niejednokrotnie pozostają w zapomnieniu,jak i do emigrantów z biletem w jedna stronę,których tak bardzo brakowało u progu odzyskanej niepodległości na początku lat 90 – tych. Poseł przywołał również nazwiska związanych z „Solidarnością” zmarłych suwalskich kapłanów : śp. Księdza prałata Kazimierza Hamerszmita; śp. księdza prałata Jerzego Zawadzkiego oraz zmarłych w kraju lub na emigracji działaczy: śp. Aleksandra Seredyńskiego,śp. Jarosława Słabińskiego,śp. Krzysztofa Zadrąga,śp. Tadeusza Tylendy,śp. Wiesława Stojanowskiego.
Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości poseł wziął udział w okolicznościowym koncercie w wykonaniu Trio Łódzko – Chojnowskiego poświęconym piosenkom barda „Solidarności” Jacka Kaczmarskiego. Koncert odbył się w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach.

foto

foto

foto

foto