W Suwałkach odbyły się współorganizowane przez Posła Jarosława Zielińskiego i NSZZ "Solidarność" obchody 28. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania "Solidarności". Zgromadzeni wzięli udział we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w Kościele Ojców Franciszkanów p.w. Bożego Ciała oraz złożyli kwiaty pod Krzyżem Misyjnym poświeconym Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Podczas przemówienia okolicznościowego Poseł przypomniał historyczną rolę "Solidarności" w przełamaniu totalitarnego systemy komunistycznego w Polsce i demokratyzacji krajów Europy Środkowo-Wschodniej uzależnionych dotychczas od Związku Sowieckiego.

"28 lat temu – powiedział między innymi poseł Jarosław Zieliński – powstający wówczas Związek Zawodowy "Solidarność" upomniał się o podstawowe prawa i godność człowieka oraz o suwerenność i niepodległość Polski. W krótkim czasie "Solidarność" liczyła już 10 milionów członków. Władze komunistyczne jedynie przez 16 miesięcy z konieczności tolerowały działalność tego pierwszego w bloku komunistycznym niezależnego ruchu społecznego. 13 grudnia 1981 roku komuniści wprowadzili w Polsce stan wojenny,ale dzięki sile ducha i niezłomnej wierze Polaków w ideały wolności i solidarności w latach 1989-1990 system komunistyczny został ostatecznie obalony.

Mimo upływu wielu już lat historyczna rola "Solidarności" nie została jeszcze należcie doceniona. Nie umilkły jeszcze spory polityczne dotyczące jej roli i znaczenia. Jedynie od trzech lat dzień 31 sierpnia obchodzimy jako święto państwowe. Nie ustanowiono daty przełomu,momentu,od którego zaczyna się znowu wolna i niepodległa Rzeczpospolita; mówiono przez minione lata o przekształceniach ustrojowych,a nie o budowie nowego i niepodległego państwa. Brak takiego "mitu początku" spowodował,że obecne w świadomości zbiorowej oceny przeszłości i samego procesu przekształceń są wciąż mało wyraziste.

Czym innym jest historyczna rola "Solidarności",a czym innym spory o to,czy zwycięstwo to zostało właściwie wykorzystane. Znaczenia "Solidarności" w Polsce i w Europie nie mogą przesłaniać odkrywane dzisiaj prawdziwe karty działalności niektórych jej członków. Ruch "Solidarności" był wielki a ludzie – wielcy,zwyczajni,a czasem po prostu mali. Jak zwykle".

foto

foto

Przemówienie okolicznościowe Posła Jarosława Zielińskiego podczas Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w Kościele Ojców Franciszkanów p.w. Bożego Ciała w Suwałkach.

foto

Poseł Jarosław Zieliński z żoną Lilianną składają kwiaty pod Krzyżem Misyjnym poświeconym Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.

foto

Kwiaty składają przedstawiciele Oddziału NSZZ Solidarność w Suwałkach. Na zdjęciu m.in. Przewodniczący Zdzisław Koncewicz, Janusz Herbut i Bogdan Bezdziecki.

foto

Kwiaty składają przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Suwałkach. Na zdjęciu m.in. Wicestarosta Powiatu Suwalskiego Witold Kowalewski oraz Radny Rady Powiatu Czesław Walicki.

foto

Kwiaty składa Wójt Gminy Filipów Sylwester Koncewicz.

foto

Kwiaty składa Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Leszek Dec.

foto

Kwiaty składają przedstawiciele Straży Granicznej Województwa Podlaskiego.

foto

Przemówienie okolicznościowe pod Krzyżem Misyjnym. Na zdjęciu m.in. Poseł Jarosław Zieliński i Przewodniczący Oddziału NSZZ Solidarność w Suwałkach Zdzisław Koncewicz.

foto

Poseł Jarosław Zieliński podczas uroczystości. Na zdjęciu między innymi Przewodniczący Oddziału NSZZ Solidarność w Suwałkach Zdzisław Koncewicz,Radny Sejmiku Samorządowego Województwa Podlaskiego Leszek Dec,proboszcz Parafii p.w. Bożego Ciała w Suwałkach O. Krzysztof Świderek.