30 czerwca 2022 roku (czwartek) uczestniczyłem w uroczystym koncercie z okazji 25- lecia Uniwersytetu w Białymstoku. Uroczystość odbyła się w budynku Opery i Filharmonii Podlaskiej. Podczas koncertu przyznano osiem tytułów „Ambasador Uniwersytetu w Białymstoku”.

Uczelnia istnieje od 1997 roku, gdy białostocka Filia Uniwersytetu Warszawskiego została przekształcona w 13. uniwersytet w Polsce – Uniwersytet w Białymstoku. Obecnie na Uniwersytecie w Białymstoku funkcjonuje dziewięć wydziałów oraz pięć instytutów. Uczelnia posiada filię w Wilnie, która działa od 2007 roku.

W swoim wystąpieniu powiedziałem m.in.:

„Mówi się, że młodość jest to wada, która niestety szybko mija. Tak jest w przypadku Uniwersytetu w Białymstoku, który w ciągu minionego 25- lecia okrzepł jako samodzielna uczelnia, rozwinął się i dzisiaj trudno byłoby sobie wyobrazić Białystok i województwo podlaskie bez Uniwersytetu. Gratuluję wszystkim, którzy się do tego przyczynili, a gratulacje składam na ręce Pana Rektora, wielkiego dorobku naukowo -badawczego i edukacyjnego.

Kiedyś Uniwersytet był filią Uniwersytetu Warszawskiego, dzisiaj sam ma swoją filię w Wilnie. Pamiętam, jak szesnaście lat temu Uniwersytet w Białymstoku przygotowywał się do utworzenia swojej filii w Wilnie i napotykał różne trudności, które trzeba było pokonać. Pełniłem wtedy funkcję Wiceministra Edukacji i Nauki i mam do dzisiaj w żywej pamięci nasze ówczesne spotkania i rozmowy z władzami Uczelni. Wszystko się udało i dzisiaj inicjatywa ta wypełnia w Wilnie swoją ważną misję.”

W uroczystości wzięli udział m.in.: nauczyciele akademiccy Uniwersytetu w Białymstoku, jego absolwenci i studenci, rektorzy szkół wyższych przebywający w Białymstoku w związku z odbywającą się konferencją oraz zaproszeni oficjalni goście.

galeria zdjęć:

Relacje medialne:

https://poranny.pl/uroczysty-koncert-z-okazji-25lecia-uniwersytetu-w-bialymstoku-przyznano-tytuly-ambasadorow-uwb-zdjecia/ar/c5-16463915