18 października 2013 roku uczestniczyłem w uroczystym otwarciu XIX konferencji programowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego „25 lat STO na Podlasiu”,które odbyło się w hotelu „Warszawa” w Augustowie.

Pogratulowałem inicjatorom i działaczom Społecznego Towarzystwa Oświatowego ich osiągnięć w dziedzinie uspołeczniania szkoły i podnoszenia jakości polskiej edukacji,a także niezbędnej odwagi u początków działalności w latach 1987-1988,kiedy panował jeszcze wszechwładnie komunistyczny autorytaryzm. Miałem okazję,pełniąc różne funkcje związane z edukacją,przez całe to ćwierćwiecze przyjaźnie towarzyszyć aktywności Społecznego Towarzystwa Oświatowego w naszym regionie i innych częściach Polski.

Aktualnie STO prowadzi w całym kraju ponad 160 szkół,do których uczęszcza ok 14 tys. uczniów. Działalność Towarzystwa prowadzona jest w niemal 100 samodzielnych kołach terenowych. Jednym z nich jest Samodzielne Koło Terenowe nr 14 STO w Augustowie,które prowadzi Zespół Szkół Społecznych ze szkołą podstawową i gimnazjum.