W związku z obchodzonym 25-leciem funkcjonowania odrodzonego polskiego samorządu terytorialnego i potrzebą refleksji nad doświadczeniem tego okresu oraz potrzebą wyciągnięcia wniosków na przyszłość,a przede wszystkim w celu podziękowania tym,którzy byli i są zaangażowani w rozwój samorządności zorganizowałem kilka spotkań w niektórych miastach mojego okręgu wyborczego. Pierwsze z nich odbyło się 19 kwietnia 2015 roku w Sokółce (zob. http://jaroslawzielinski.pl/index.php?id=4&zoom=1055),na które zaprosiłem samorządowców z całego województwa podlaskiego,kolejne zaś – 16 czerwca 2015 roku w Sejnach,17 czerwca 2015 roku w Suwałkach i 30 czerwca 2015 roku w Augustowie. Podczas tych spotkań sformułowałem swoją ocenę sukcesów i osiągnięć minionego 25-lecia: „Był to niezwykle ważny czas dla Polski,czas budowy niepodległego i demokratycznego państwa oraz społeczeństwa obywatelskiego. Odrzucając i pokonując totalitarny system komunistyczny przejęliśmy odpowiedzialność za ład społeczny w naszej Ojczyźnie i jej losy,tak w wymiarze państwowym,jak w odniesieniu do wspólnot lokalnych. Jest oczywiste,że bez samorządu nie byłoby ani wolności,ani demokracji. Aktywność samorządowa oznaczała wyzwolenie wielkiego potencjału społecznej energii. To dzięki niej w znacznej mierze Polska tak bardzo się w tym czasie zmieniła.” Zaproponowałem też niezbędne korekty ustrojowe,które powinny zostać wprowadzone po to,aby samorząd mógł lepiej i skuteczniej wypełniać powierzone mu zadania wobec społeczności lokalnych,m. in. wzmocnienie kompetencyjne ciał uchwałodawczych (rad miast i gmin) w stosunku do wybieranych w wyborach bezpośrednich wójtów gmin oraz burmistrzów i prezydentów miast,finansowe i kompetencyjne dowartościowanie powiatów,wprowadzenie ustawowej zasady,że za obowiązkami przekazywanymi samorządom muszą podążać niezbędne środki finansowe,odpolitycznienie decyzji zarządów województw w sprawach dotyczących podziału funduszy europejskich.

Jako Poseł Rzeczypospolitej Polskiej o samorządowym rodowodzie,obejmującym funkcje radnego Rady Miejskiej w Suwałkach,delegata mojego miasta do Sejmiku Samorządowego,burmistrza Śródmieścia m. st. Warszawy,Pełnomocnika Rządu ds. Samorządu Terytorialnego i współprzewodniczącego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – podziękowałem samorządowcom i tym,którzy uczestniczyli w kolejnych wyborach samorządowych za godne sprawowanie powierzonych przez wyborców mandatów,wkład w kształtowanie i rozwój polskiej samorządności,zaangażowanie w działalność na rzecz dobra wspólnego w swoich gminach,miastach,powiatach i w województwie i podnoszenie jakości życia ich mieszkańców,propagowanie programu Prawa i Sprawiedliwości i zdobywanie dla niego poparcia wśród wyborców,wyrażając przekonanie,że te wysiłki i ich efekty będą stanowiły trwały ślad w dziejach lokalnych społeczności i pozostaną we wdzięcznej pamięci ich mieszkańców. Osobom tym złożyłem także gratulacje wyboru godnej i właściwej drogi aktywności publicznej,a za poświęcenie części swojego życia innym ludziom,miastom,gminom,powiatom,naszemu Regionowi i Polsce – z głębi serca podziękowałem.

Zasłużonym samorządowcom i osobom głęboko zaangażowanym w działalność na rzecz rozwoju polskiej samorządności w naszym regionie wręczyłem podczas tych spotkań okolicznościowe listy gratulacyjne.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto