11 grudnia 2022 roku (niedziela) uczestniczyłem wraz z żoną w obchodach 25-lecia powstania Świetlicy Środowiskowej im. Dzieciątka Jezus w Suwałkach. Jest ona niepubliczną placówką opiekuńczo – wychowawczą, która od 25 lat prowadzi zajęcia świetlicowe adresowane w pierwszej kolejności do dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących. 

Świetlica rozpoczęła swoją działalność w 1997 roku, w setną rocznicę śmierci św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Placówka początkowo znajdowała się w małym budynku obok Domu Zakonnego. Po latach rozwoju i rozbudowy Świetlica stała się miejscem wsparcia dla wielu rodzin, dbającym także o wychowanie religijne podopiecznych. 

Obchody rozpoczęły się Mszą św. dziękczynną w intencji Darczyńców, Przyjaciół, wszystkich osób zaangażowanych w to dzieło oraz podopiecznych Świetlicy. Po Mszy św. dzieci przedstawiły swój program artystyczny, a cała uroczystość zakończyła się składaniem życzeń oraz dzieleniem się opłatkiem. 

W swoim wystąpieniu powiedziałem m.in.:„Gratuluję Siostrom Terezjankom tego szlachetnego dzieła edukacyjno-wychowawczego, opiekuńczego, ale zarazem i religijnego. Liczba uczestników naszego jubileuszowego spotkania świadczy o tym, jak bardzo jest ono potrzebne i jak głębokie jest jego społeczne uzasadnienie. Jako poseł i mieszkaniec Suwałk wyrażam radość i dumę, że tak ważna inicjatywa mogła powstać i rozwinąć się w naszym mieście. Wymagało to ogromnego zaangażowania Sióstr, ale także wolontariuszy, rodziców podopiecznych, Parafii i przyjaciół Świetlicy. Wszystkim za to należy się szacunek, uznanie i wielka wdzięczność”.

Galeria zdjęć: