3 Maja 2011 roku poseł Jarosław Zieliński uczestniczył w uroczystościach 220. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zorganizowanych w Suwałkach przez Komitet Obchodów Święta Konstytucji i władze samorządowe. Po Mszy św. koncelebrowanej przed konkatedrą pw. Św. Aleksandra przez Biskupa Ordynariusza Diecezji Ełckiej uczestnicy uroczystości zgromadzili się w Parku im. Konstytucji 3 Maja,gdzie miały miejsce wystąpienia okolicznościowe oraz złożenie kwiatów pod Dębem Wolności. Jarosław Zieliński wygłosił przemówienie zawierające w sobie refleksję historyczną i wnioski płynące z niej dla współczesnych (zob. tekst wystąpienia).

Poseł Jarosław Zieliński otrzymał zaproszenia do udziału w uroczystościach trzeciomajowych organizowanych w wielu innych miastach. Do części spośród nich Poseł skierował swoich przedstawicieli,którzy w jego imieniu odczytali listy okolicznościowe i złożyli wiązanki kwiatów w miejscach pamięci patriotycznej.W imieniu Posła wystąpili:

  • w Augustowie – Leszek Dec,radny Sejmiku Województwa Podlaskiego
  • w Sokółce – Maciej Kraszewski,były Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku
  • w Bielsku Podlaskim – Leszek Karbowski,radny Rady Miejskiej w Bielsku Podlaskim,były Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1im. Marszalka Józefa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim
  • w Kolnie – Mirosław Korsan
  • w Zambrowie – Stanisław Rykaczewski,Wicestarosta Zambrowski
  • w Sejnach – Barbra Kuklewicz,nauczycielka w Liceum Ogólnokształcącym w Sejnach,Prezes Koła Przyjaciół Sybiraków w Sejnach