25 listopada 2016 roku uczestniczyłem w jubileuszu 20-lecia działalności Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,w którym udział wziął również Pan Wicepremier Mateusz Morawiecki. O ponad 20-letnim dorobku Strefy mówił Pan Prezes Leszek Dec. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna powstała w czasie,gdy w Polsce,a zwłaszcza na Suwalszczyźnie,panowało znaczne bezrobocie. Miała ona za zadanie przede wszystkim przyspieszyć rozwój gospodarczy regionu oraz samych Suwałk. Dziś w Strefie działa ponad 200 inwestorów,którzy w ramach swojej działalności w 18 podstrefach zlokalizowanych na terenie województwa podlaskiego,warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego stworzyli ponad 10 000 nowych miejsc pracy. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna powstała jako jedno z pierwszych tego typu przedsięwzięć w Polsce,gdzie udzielano ulg podatkowych dla przedsiębiorców.

Pan Wicepremier,Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki podkreślił podczas uroczystości,że celem rządu jest zrównoważony rozwój gospodarczy regionów,które 10,20 lat temu przeżywały niezwykle trudne lata. W związku z powyższym kładziony jest ogromny nacisk na rozwój infrastruktury,aby np. odcinek z Warszawy do Suwałk można było pokonać w znacznie krótszym czasie niż obecnie. Dodał także,że przyszłość Polski powinna być budowana w oparciu o wielką kreatywność przedsiębiorców,a specjalne strefy ekonomiczne są właśnie takim elementem działań,które mają tchnąć więcej życia gospodarczego i przyciągnąć więcej przedsiębiorców do trudniejszych obszarów,gdzie z czasem powstawać będzie coraz lepsza infrastruktura. Wicepremier odniósł się także do hasła patriotyzmu gospodarczego,podkreślając przy tym znaczenie współpracy między państwem,samorządami i sektorem prywatnej przedsiębiorczości.

W swoim wystąpieniu pogratulowałem Zarządowi Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dobrych wyników w pozyskiwaniu nowych inwestorów oraz życzyłem dalszego rozwoju,którego celem jest zapewnienie nie tylko miejsc pracy dla mieszkańców,ale przede wszystkim nieustanne podnoszenie ich warunków życiowych. Naszym wspólnym celem jako władzy publicznej i obywateli jest zapewnienie coraz wyższego poziomu życia gospodarczego i społecznego mieszkańców Polski. Wyraziłem nadzieję,że realizowany przez rząd Pani Premier Beaty Szydło plan zrównoważonego rozwoju pomoże zaniedbanym gospodarczo i inwestycyjnie regionom,takim jak województwo podlaskie,podźwignąć się i wejść na ścieżkę wzrostu.

Po zakończeniu obchodów 20-lecia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej razem z Wicepremierem Panem Mateuszem Morawieckim wziąłem udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę fabryki Grupy Kapitałowej FORTE. Łącznym kosztem 700 mln zł FORTE wzniesie poprzez swoją spółkę zależną TANNE w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej nową halę magazynową,zakład produkcji płyt wiórowych i fabrykę mebli wraz z infrastrukturą logistyczną. Elementy inwestycji będą oddawane do użytku odpowiednio w 2017,2018 i 2020 roku. Suwalska fabryka będzie największą od kilkunastu lat i najnowocześniejszą inwestycją branży meblowej w całej Europie.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto

foto