20 października 2012 roku odbył się jubileusz 20.lecia działalności Społecznej Organizacji Przyjaciół Dzieci „Przystań” w Suwałkach. Od wielu lat życzliwie towarzyszę twórczym działaniom tego Stowarzyszenia i jego misji na rzecz dzieci i młodzieży. W minionych latach wielokrotnie uczestniczyłem w przedsięwzięciach organizowanych przez Zarząd „Przystani”. W naszym wspólnym imieniu w obchodach uczestniczyła moja żona Lilianna – Prezes Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach,która od wielu lat współpracuje z „Przystanią” w zakresie rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży na terenie Suwałk i Augustowa. Podziękowała twórcom organizacji – Pani Krystynie Szyłejko i Panu Henrykowi Milejczykowi – która na przestrzeni 20 lat w Suwałkach i Augustowie zapewniła opiekę,wychowanie,edukację,wypoczynek,terapię,dożywianie dla ponad 1.200 dzieci. Pogratulowała i podziękowała kolejnym zarządom Stowarzyszenia,pracownikom,wolontariuszom,rodzicom i sponsorom za podejmowane wysiłki,opiekę, serce oraz wsparcie materialne ofiarowane potrzebującym dzieciom. Nawiązując do dewizy,jaka przyświeca działalności „Przystani” w myśl słów„U schyłku swoich dni sądzeni będziemy z miłości” wyraziła przekonanie,że wszyscy ludzie dobrej woli niosący przez te lat pomoc dzieciom u schyłku Ich dni na pewno zdadzą ten egzamin z miłości. Z wdzięcznością i zobowiązaniem przyjąłem przekazane mi podziękowanie (zobacz treść listu).

foto

foto

foto

foto

foto

foto