8 października 2014 roku odbyła się uroczystość jubileuszowa 15-lecia Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach połączona z inauguracją roku akademickiego 2014/2015. W związku z odbywającym się 77. posiedzeniem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w jubileuszu uczestniczyła w moim imieniu moja żona Lilianna Anna Zielińska,która na ręce Pani Prezes Danuty Złotnik złożyła serdeczne podziękowanie za zaproszenie do uczestnictwa w jubileuszu. Podkreśliła,że na przestrzeni piętnastu lat dynamicznie rozwinął się ruch aktywizujący suwalskich seniorów,wpływając pozytywnie na Ich życie. W ramach działalności Uniwersytetu działają prężnie różnorodne sekcje: sportowa,edukacyjna,turystyczna,pomocy koleżeńskiej,kulinarna oraz Chór Uniwersytecki – Zespół „Złota Jesień”,który odnosi wspaniałe sukcesy i rozsławia Uniwersytet. Poprzez udział w zajęciach i comiesięcznych wykładach seniorzy mają możliwość zaspokajania swoich potrzeb duchowych,poszerzania wiedzy,samorozwoju i zdobywania coraz to nowych umiejętności. Mogą również realizować swoje marzenia,pasje i zainteresowania,na które wcześniej z racji pracy zawodowej i obowiązków rodzinnych niejednokrotnie nie mieli czasu.

Podziękowała władzom Stowarzyszenia, wszystkim członkom poszczególnych Zarządów,a przede wszystkim seniorom za aktywną działalność,dzięki której Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach tak pięknie i dynamicznie się rozwija.

Życzyła na kolejne lata wszystkim Studentkom i Studentom Seniorom dobrego zdrowia,satysfakcji z podejmowanych przedsięwzięć,ludzkiej życzliwości i wszelkiego powodzenia.

foto

foto

foto