6 maja 2013 roku uczestniczyłem wraz z żoną w uroczystości 15-lecia nadania Szkole Podstawowej w Rutkach (gmina Augustów) imienia Obrońców Westerplatte. Obchody rozpoczęły się od Mszy św. polowej koncelebrowanej na boisku Szkoły przez Księdza Biskupa Romualda Kamińskiego.

W wystąpieniu skierowanym do społeczności szkolonej i licznie zgromadzonych gości podkreśliłem wzorcowe wypełnianie przez Szkołę Podstawową w Rutkach pod kierownictwem Pani Dyrektor Małgorzaty Bielang misji wychowawczej i kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży. Drogowskazem w pracy edukacyjno-wychowawczej nauczycieli tej Szkoły jest idea służby i poświęcenia Ojczyźnie,której heroiczny przykład dali polscy żołnierze broniący Westerplatte przed niemieckim najeźdźcą we wrześniu 1939 roku. Przypominając ich bohaterstwo i ofiarę życia przywołałem słowa Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego:

„A kiedy się wypełniły dni
I przyszło zginąć latem
Prosto do nieba czwórkami szli
Żołnierze z Westerplatte.
A na ziemi tego roku było tyle wrzosu na bukiety.”

W tym kontekście w krótkiej refleksji odwołującej się również do obchodzonego kilka dni temu Święta Konstytucji 3 Maja starałem się raz jeszcze uświadomić wartość,jaką stanowi własne wolne i niepodległe państwo. Korespondowało to ze słowami Papieża Jana Pawła II stanowiącymi motto rocznicowej uroczystości: „„Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń,by przekazać następnym wspólne dobro – Ojczyznę".
Wyjątkowym wyróżnieniem,które przyjąłem przede wszystkim jako zobowiązanie,było odznaczenie mnie przez Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Zarząd Główny w Poznaniu i Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału w Opolu Złotym Krzyżem Obrońcy Kresów Wschodnich II RP za walkę w Wojsku Polskim i armiach sojuszniczych,w partyzantce,konspiracji,za cierpienia w więzieniach,obozach zagłady i wywiezionym do Kazachstanu i na Syberię oraz za działalność na chwałę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej (zob. treść aktu nadania odznaczenia).

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto