16 grudnia 2017 roku (sobota) wziąłem udział w uroczystości złożenia przysięgi wojskowej przez 250 ochotników do 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, która odbyła się na Rynku Kościuszki w Białymstoku.

W swoim wystąpieniu podkreśliłem, że po czasie, kiedy zaniedbywano bezpieczeństwo naszego kraju wzmacniana jest i modernizowana polska armia, zwiększane są nakłady finansowe na obronność i tworzony jest piąty rodzaj sił zbrojnych w postaci Wojsk Obrony Terytorialnej.

W poprzednich latach błędne koncepcje wojskowe i polityczne powodowały, że poszerzał się bardzo szkodliwy i fałszywy pacyfizm, który prowadził – w ramach tzw. poprawności politycznej – do tego, że Polska stawała się krajem coraz mniej mogącym liczyć na swoje siły obronne. Teraz to się zmienia – dodałem.

1. Podlaska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej liczy teraz ponad 1,5 tys. żołnierzy, a kolejne powołania zaplanowano na przyszły rok. Do głównych zadań WOT w czasie pokoju należy m.in. przeciwdziałanie i zwalczanie skutków klęsk żywiołowych.