24 sierpnia 2023 roku (czwartek) uczestniczyłem w uroczystości 104. rocznicy wyzwolenia Suwałk.

Uroczystości odbyły się przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach z udziałem samorządowców szczebla wojewódzkiego, miejskiego, powiatowego i gminnego, kombatantów, duchowieństwa, stowarzyszenia Piłsudczyków, przedstawicieli służb mundurowych i harcerzy oraz reprezentantów firm i instytucji, a także mieszkańców miasta.

W swoim wystąpieniu powiedziałem m.in.: „Przywoływane wydarzenia sprzed 104 lat uświadamiają nam raz jeszcze, że niepodległości Polska nie odzyskała po 123 latach zaborów jednego dnia, czyli 11 listopada 2018 roku. Trzeba było jeszcze wielu walk, ofiar i cierpienia, aby ustalić granice i utrwalić niepodległy byt naszego niepodległego państwa.  Aby Suwalszczyzna mogła przynależeć do niepodległej Rzeczypospolitej, trzeba było zwycięstwa w Powstaniu Sejneńskim, a potem jeszcze w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku.  Uroczystość ta jest także patriotyczną lekcją historii na temat współczesnej polskiej racji stanu. Chwała bohaterom. Niech żyje niepodległa i suwerenna, Najjaśniejsza Rzeczpospolita.”

 

Galeria zdjęć: 

 

Relacje medialne: 

https://dwutygodniksuwalski.pl/104-rocznica-wyzwolenia-suwalk/

https://um.suwalki.pl/mieszkaniec/aktualnosci,4002/104-rocznica-wyzwolenia-suwalk,2586847

https://radio5.com.pl/2023/08/104-rocznica-wyzwolenia-suwalk/