26 września 2021 roku (niedziela) uczestniczyłem wraz z żoną w uroczystych obchodach 100. rocznicy nadania nazwy 71. Pułku Piechoty, które odbyły  się w Zambrowie. Organizatorem uroczystości był Społeczny Komitet, któremu przewodniczył Senator Rzeczypospolitej Polskiej Marek Adam Komorowski. Miałem zaszczyt być członkiem Komitetu Honorowego tych obchodów. Podczas uroczystości odczytałem list okolicznościowy Marszałek Sejmu Elżbiety Witek skierowany do jej organizatorów i uczestników (zobacz treść listu).

Dodając do listu Pani Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej kilka słów we własnym imieniu podziękowałem Panu Senatorowi Markowi Adamowi Komorowskiemu i wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania obchodów tej ważnej rocznicy za umacnianie pamięci historycznej i kultywowanie chlubnych tradycji wojskowych.

„Dziękuję Państwu za to– powiedziałem że przekazujecie tę wiedzę i tradycję młodym pokoleniom mieszkańców Zambrowa i Ziemi Zambrowskiej. Służy to umacnianiu patriotyzmu, a jego podstawą powinna być wiedza o dziejach swojego narodu.”

Galeria:

skan listu:

skan listu do odczytania

Relacje medialne:

https://radionadzieja.pl/zambrow-100-rocznica-nadania-nazwy-71-pulkowi-piechoty/

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/204924

https://zambrow.org/artykul/upamietnili-100-rocznice/1223337

https://bialystok.tvp.pl/56059529/tablica-w-holdzie-zolnierzom-71-pulku-piechoty

http://zambrowiacy.pl/kult/uroczystosci-100-rocznicy-nadania-nazwy-71-pulku-piechoty/