22 czerwca 2019 roku (sobota) uczestniczyłem w obchodach jubileuszu 100. rocznicy powołania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach, które odbyły się przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Poprzedziła je Msza Święta w Konkatedrze pw. św. Aleksandra.

W swoim wystąpieniu podkreśliłem rolę, jaką pełnią Wojskowe Komendy Uzupełnień:

Wojskowe Komendy Uzupełnień stanowią ważny element wojska, element systemu obronnego. Czasem mówimy, że administracja wojskowa to krwioobieg armii, krwioobieg bezpieczeństwa. Tak jak nazwa wskazuje, zadania Wojskowych Komend Uzupełnień w całym kraju są podobne. Mają rekrutować, uzupełniać stan osobowy wojska, przygotowywać żołnierzy, ale także techniczną stronę siły obronnej na wypadek różnych stanów, zwłaszcza na wypadek stanu podwyższonej mobilizacji i stanu wojny.

Zaznaczyłem również, że aby żyć bezpiecznie, musimy stale podnosić nasz potencjał obronny i wzmacniać sojusze:

Chcemy pokoju, chcemy normalnie żyć i się rozwijać. Mamy nadzieję, że przyjdzie nam i kolejnym pokoleniom żyć bezpiecznie i w pokoju. Ale żeby tak było, musimy to wszystko, co dotyczy naszego bezpieczeństwa, mocno kontynuować. Ciągle powinniśmy pamiętać o tym, że ten jest bezpieczny, kto ma siłę obronną i dobre sojusze.

Przypomniałem także o podjętym w ubiegłym roku zamiarze dotyczącym przekształcenia suwalskiego dywizjonu w pułk:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach, a także inne WKU w całym kraju dobrze wypełniają swoje obowiązki w czasie pokoju i są przygotowane do działań podczas tych wyższych stanów mobilizacji, których nie chcemy, ale które przecież mogą wystąpić. Taka jest natura rzeczy, że trzeba przygotować się do tego, co może mieć miejsce kiedyś. Historia nas uczy, że trzeba być stale przygotowanym do obrony Ojczyzny. Temu służy też zapowiedziana podczas ubiegłorocznej wizyty Ministra Obrony Narodowej pana Mariusza Błaszczaka w Suwałkach decyzja przekształcenia 14. Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w pułk. Wojskowa Komenda Uzupełnień będzie miała związane z tym zwiększone zadania.

Jubileusz 100. rocznicy ustanowienia Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach uświetnił występ Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz koncert w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który odbył się w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach. Pierwsza część obchodów miała miejsce w poniedziałek 17 czerwca przed siedzibą WKU, gdzie został odsłonięty obelisk upamiętniający jubileusz instytucji.

Podczas obchodów okolicznościowe wyróżnienia otrzymali komendanci różnych służb, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeń i organizacji wojskowych, a także pracownicy suwalskiego WKU.

Powiatowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach została ustanowiona została z dniem 24 czerwca 1919 roku. PKU Suwałki z tymczasową siedzibą w Grodnie obejmowała swoim zasięgiem powiaty: suwalski, sejneński i augustowski. Podporządkowana została Dowództwu Okręgu Generalnego Warszawa. Jej głównym zadaniem było wówczas uzupełnianie stacjonującego 41. Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

Relacje medialne:

https://bialystok.tvp.pl/43179174/jubileusz-stulecia-swietuje-wojskowa-komenda-uzupelnien-w-suwalkach

http://www.suwalki.info/informacje-24576-100_lat_WKU_po_raz_drugi.html

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki/id/170668