8 czerwca 2013 roku wziąłem udział w uroczystości jubileuszowej 100 – lecia Szkoły Rolniczej im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie, gmina Sokoły, pow. wysokomazowiecki. W spotkaniu oprócz gospodarzy i zaproszonych gości uczestniczyła liczna grupa absolwentów tej Szkoły. Gratulując osiągnięć edukacyjnych i dziękując wszystkim,którzy przyczynili się do rozwoju Szkoły w całym okresie jej istnienia podkreśliłem szczególne znaczenie tej placówki w przygotowaniu absolwentów do pracy w rolnictwie. Duma z przeszłości nie może jednak przesłaniać problemów,które trzeba rozwiązać,aby Szkoła mogła sprostać wyzwaniom nowoczesnej edukacji zawodowej skierowanej ku przeszłości. Poza racjonalnym kształtowaniem specjalności zawodowych zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy najważniejsze jest to,aby naukę w tej szkole podejmowało jak najwięcej uczniów. Obecnie wskutek niekorzystnych procesów społecznych,migracyjnych i demograficznych naukę w Szkole,mimo wysokiego jej poziomu, podejmuje mniej uczniów niż w latach poprzednich.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto