6 października 2014 roku wraz z Małżonką uczestniczyłem w 10. rocznicy nadania imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego Szkole Podstawowej w Jabłońskich (gmina Augustów). Uroczystość poprzedzona była Mszą świętą w Kościele Parafialnym p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Janówce koncelebrowaną przez Jego Ekscelencję Biskupa Pomocniczego Diecezji Ełckiej Romualda Kamińskiego. Po Mszy świętej Pani Dyrektor Helena Alina Szczytko zaprezentowała drogę do nadania Szkole imienia oraz jej bogatą działalność w okresie minionych dziesięciu lat. Przekazowi słownemu towarzyszyły prezentacja multimedialna,która zawierała najważniejsze momenty z życia Szkoły,a także występ uczniów,którzy powagą,recytacją i pięknym śpiewem podkreślili szacunek dla osoby Patrona – Prymasa Tysiąclecia. W swoim wystąpieniu pogratulowałem Pani Dyrektor i całej społeczności szkolnej trafnego wyboru Patrona Kardynała Stefana Wyszyńskiego – nauczyciela o niepodważalnym autorytecie moralnym,którego koncepcja nauczania i wychowania jest najlepszym drogowskazem dla rodziców i rad pedagogicznych w tworzeniu programów szkolnych. Podziękowałem również Wójtowi Seniorowi Eugeniuszowi Simsonowi i obecnemu Wójtowi Zbigniewowi Buksińskiemu za krzewienie patriotyzmu i opiekę nad miejscami pamięci historycznej,podkreślając fakt,że wszystkie szkoły działające na terenie gminy posiadają imiona oraz sztandary odwołujące się do polskiej tradycji patriotycznej.

Miałem zaszczyt i honor wśród innych zacnych gości odsłonić tablicę pamiątkową na budynku Szkoły z wizerunkiem i mottem Kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Z drobiazgów życiowych wykonanych wielkim sercem powstaje wielkość człowieka”,którą poświęcił Ksiądz Biskup Romuald Kamiński.