27 września 2018 roku (czwartek) uczestniczyłem w konferencji pt. „Nowe aspekty zarządzania kryzysowego w kontekście współczesnych zagrożeń” zorganizowanej z okazji 10-lecia utworzenia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Odbyła się ona w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W swoim wystąpieniu podkreśliłem, że sprawny system zarządzania kryzysem to dziś domena silnego i sprawnego państwa, a utworzenie RCB było ważnym krokiem w budowaniu takiego systemu:

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zapewnia obsługę Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawach zarządzania kryzysowego oraz pełni funkcję krajowego centrum zarządzania kryzysowego.

 

Dzięki porozumieniu między MSWiA, Ministerstwem Cyfryzacji, RCB oraz przedstawicielami operatorów telefonii komórkowej informacje o zagrożeniach docierają do mieszkańców konkretnego województwa.

Pracownikom Rządowego Centrum Bezpieczeństwa podziękowałem za determinację i monitoring zagrożeń 365 dni w roku przez całą dobę oraz życzyłem dalszego rozwoju Centrum i wprowadzania rozwiązań, które pozytywnie wpłyną na szeroko pojęte bezpieczeństwo naszego kraju.

RCB prowadzi pełną analizę zagrożeń na podstawie informacji otrzymywanych z administracji krajowej, a także od partnerów zagranicznych. W ramach swoich zadań zapewnia również koordynację przepływu informacji o zagrożeniach, co jest szczególnie ważne w kontekście podejmowania decyzji o konkretnych działaniach, w tym ostrzegania obywateli.