15 grudnia 2021 roku (środa) uczestniczyłem wraz z żoną w podsumowaniu 18. edycji rankingu najbardziej dynamicznych firm z województwa podlaskiego, którego organizatorem jest „Kurier Poranny”. W dorocznej gali  uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorstw wyróżnionych w poszczególnych kategoriach rankingu, który dotyczył 2020 roku, , Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, członkowie zarządu Polska Press – Maciej Kossowski, Prezes Oddziału Polska Press Sp. z o.o. Aureliusz Mikos, przedstawiciel Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Redaktor Naczelny „Kuriera Porannego” Adam Jakuć.

Podlaska Złota Setka Przedsiębiorstw „Kuriera Porannego”, organizowana od 18 lat, stała się swoistą marką w województwie podlaskim. Co roku przedstawiane są wiodące firmy z województwa podlaskiego, które odnoszą największe sukcesy na rynku lokalnym, krajowym, a w wielu przypadkach i międzynarodowym. Tradycyjnie statuetkami i dyplomami uhonorowane są firmy o największych rocznych przychodach zgrupowanych w trzech kategoriach: zatrudniających do 49 osób (firmy małe), od 50-249 osób (firmy średnie), oraz powyżej 250 osób (firmy duże). Ponadto  wyróżnienie otrzymuje przedsiębiorstwo, które najbardziej awansowało w rankingu w stosunku do poprzedniego roku (Awans Roku), oraz firma, która została zakwalifikowana do Złotej Setki po raz pierwszy i wśród innych debiutantów zajęła najwyższe miejsce (kategoria Debiut Roku). W tym roku po raz pierwszy ranking dotyczył również dwóch nowych kategorii: Innowacyjna Firma Roku oraz Lider Odpowiedzialnego Rozwoju. Pierwsza z tych nowych kategorii dotyczy oceny aktywności podlaskich firm w obszarze innowacyjności – produkcyjnej, organizacyjnej, w zakresie nowych technologii i współpracy z jednostkami badawczymi. Druga obejmuje ocenę kwestii związanych z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną, ładem korporacyjnym oraz z działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W swoim wystąpieniu złożyłem gratulacje podlaskim przedsiębiorcom, którzy otrzymali wyróżnienia w poszczególnych kategoriach rankingu oraz podziękowałem wszystkim prowadzącym działalność gospodarczą za wysiłki w celu rozwoju firm i utrzymania miejsc pracy w trudnych warunkach epidemii koronawirusa oraz pogłębiających się problemów na rynku pracy. Przywołałem również działania rządu, które stanowiły wsparcie dla przedsiębiorców i stymulowały rozwój gospodarczy.

„Nie wszystkie branże, czego dowodzą dane statystyczne i co zostało zauważone przez występujących przed chwilą uczestników panelu, w jednakowy sposób odczuły uwarunkowania wynikające z epidemii koronawirusa i związanych z nimi ograniczeń w ramach lockdownu. W trosce o kondycję firm i utrzymanie miejsc pracy rząd przekazał przedsiębiorcom znaczącą pomoc finansową w ramach kolejnych tarcz antykryzysowych. Duże znaczenie w utrzymaniu tempa rozwoju gospodarczego miały również inwestycje publiczne finansowane z programów rządowych. Myśląc o nadchodzącym czasie trzeba uwzględnić niespotykaną dotychczas wielkość środków finansowych przyznanych samorządom województwa podlaskiego w pierwszej edycji programu #PolskiŁad. Razem ze środkami na inwestycje wodno – kanalizacyjne jest to kwota 1 mld 400 mln zł. W przyszłym roku będzie miało miejsce kolejne dofinansowanie w następnych transzach #PolskiegoŁadu”.

Ranking najlepszych przedsiębiorstw województwa podlaskiego za 2020 rok dostępny jest na stronie internetowej „Kuriera Porannego”:

https://poranny.pl/xviii-podlaska-zlota-setka-przedsiebiorstw-kuriera-porannego-zobacz-co-dzialo-sie-na-gali-zdjecia/ar/c3-15955227

galeria zdjęć: