12 marca 2018 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w uroczystym ślubowaniu nowo przyjętych funkcjonariuszy do służby w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej.

Podczas uroczystości pogratulowałem im wstąpienia w szeregi Straży Granicznej, podkreślając, że służba w tej formacji jest niezwykle ważna, ponieważ jest ona odpowiedzialna za istotny fragment bezpieczeństwa naszego państwa i jego obywateli – zwłaszcza w tej części Polski.

Nowo przyjęci do służby funkcjonariusze w najbliższym czasie rozpoczną kilkumiesięczne szkolenie przygotowawcze. Następnie po pomyślnie zdanych egzaminach będą zdobywać doświadczenie w jednej z placówek na granicy polsko-białoruskiej. Podlaski Oddział Straży Granicznej planuje do końca bieżącego roku przyjąć do służby jeszcze około 50 funkcjonariuszy.

Podczas uroczystości wręczyłem 29 funkcjonariuszom akty mianowania na wyższe stopnie w korpusie chorążych i podoficerów. Pięciu funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zostało odznaczonych Medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, nadanymi przez Ministra Obrony Narodowej.