16 grudnia 2017 roku (sobota) Szkoła Podstawowa w Jeleniewie obchodziła pierwszą rocznicę nadania sztandaru oraz imienia Danuty Siedzikówny „Inki”. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniewie.

W swoim wystąpieniu podkreśliłem, że wybór przez Szkołę na swoją Patronkę Danuty Siedzikówny „Inki”, bohaterki antykomunistycznego podziemia, stanowi zobowiązanie dla uczniów do realizacji przesłania wynikającego z jej życia i postawy. Jest ona dla nich wzorem niezłomności i heroicznej postawy. Przypomniałem również słowa „Inki”, które zostały przywołane także na nadanym rok temu sztandarze Szkoły: „Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba”. Nie tylko uczniowie, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej w Jeleniewie, ale my wszyscy powinniśmy zawsze, niezależnie od okoliczności, zachowywać się jak trzeba – dodałem w swoim przemówieniu.

Po zakończeniu Mszy Świętej wszyscy podzieliliśmy się opłatkiem. Dalsza część uroczystości odbyła się w Szkole, gdzie uczniowie zaprezentowali część artystyczną poświęconą Danucie Siedzikównie „Ince” oraz nawiązali do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.