13 czerwca 2018 roku (środa) wziąłem udział w uroczystej promocji oficerskiej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Awans ma stopień podkomisarza odebrało 318 funkcjonariuszy Policji – 42 kobiety i 276 mężczyzn. W obecnej edycji awansów w wyniku zakończonego kursu oficerskiego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie do grona oficerów dołączyło 572 policjantek i policjantów. 

W swoim wystąpieniu pogratulowałem nowo mianowanym oficerom, podkreślając przy tym, że w związku z dzisiejszą promocją będą formułowane wobec nich wyższe wymagania:

Chcę Wam pogratulować awansu i powitać w gronie oficerów polskiej Policji. Dołączając do korpusu oficerskiego będziecie oceniani inaczej niż do tej pory i będą wobec was formułowane większe wymagania według zasady: „Komu więcej dano, od tego więcej wymagać będą”. Starajcie się w całej swojej dalszej służbie wypełniać to, co wynika z roty ślubowania. Podczas aktu promocji na pierwszy stopień oficerski wszyscy wypowiadaliście ważne słowa: „Ku chwale Ojczyzny”. Niech będą one dla was zobowiązaniem w całej dalszej służbie. Życzę wam żebyście pamiętali, że służycie społeczeństwu i państwu.

Zwracając się do członków i bliskich rodzin nowych oficerów Policji prosiłem ich o dalsze wsparcie dla funkcjonariuszy w tej niełatwej służbie, a także o to, żeby podejmowali z nimi szczere rozmowy o dobrych i złych stronach pracy Policji, żeby stanowili dla nich rodzaj vox populi – życzliwego, ale i krytycznego głosu ludu, który pozwoli na wykonywanie zadań zgodnie z etosem policyjnej służby.

Przed rozpoczęciem uroczystości wraz z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachimem Brudzińskim złożyliśmy kwiaty pod tablicą upamiętniającą policjantów – ofiary Zbrodni Katyńskiej.

Policyjny kurs oficerski trwa 6 miesięcy i odbywa się w systemie dziennym. Zajęcia mają charakter teoretyczny i praktyczny. Policjanci pogłębiają swoją wiedzę w zakresie m.in. prawa, psychologii, cyberprzestępczości czy terroryzmu. Na koniec szkolenia funkcjonariusze muszą zdać egzamin. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie to jedyna placówka w Polsce, która prowadzi kursy oficerskie.