8 lutego 2019 roku uczestniczyłem w odprawie podsumowującej pracę funkcjonariuszy węgrowskiej Policji, która odbyła się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Węgrowie.

Podczas odprawy Komendant Powiatowy Policji w Węgrowie insp. Andrzej Styrczula przedstawił informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Węgrowa i powiatu węgrowskiego. Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu insp. Tomasz Michułka podsumował natomiast wyniki pracy funkcjonariuszy z Węgrowa w odniesieniu do mazowieckiego garnizonu Policji.

W swoim wystąpieniu podziękowałem węgrowskim policjantom za ich efektywną służbę w 2018 roku. Podkreśliłem, jak ważna jest obecność Policji w społeczeństwie oraz dobry kontakt dzielnicowych z mieszkańcami. Mówiłem również m. in. o programie modernizacji, dzięki którego wprowadzamy podwyżki wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz doposażamy w potrzebny sprzęt.

W spotkaniu udział wzięli m. in. Wicemarszałek Senatu RP Pani Maria Koc, Starosta Powiatu Węgrowskiego Pani Ewa Besztak, Zastępca Burmistrza Węgrowa Pani Halina Ulińska oraz Burmistrz Łochowa Pan Robert Gołaszewski.

Po zakończeniu odprawy w Węgrowie odwiedziłem Komisariat Policji w Łochowie, gdzie w ostatnim czasie zostały uruchomione całodobowe dyżury policyjne.

 

Relacje medialne:

http://www.podlasie24.pl/wegrow/region/-wegrow-wizyta-sekretarza-stanu-jaroslawa-zielinskiego-29023.html