12 czerwca 2018 roku (wtorek) wziąłem udział w obchodach święta Służby Ochrony Państwa, które odbyły się na placu przed siedzibą formacji. W uroczystości wzięli udział m. in. Marszałek Senatu Pan Stanisław Karczewski, Wiceprezesi Rady Ministrów Piotr Gliński i Jarosław Gowin oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Elżbieta Witek.

Podczas uroczystości 32 funkcjonariuszy SOP promowanych zostało na pierwszy stopień oficerski. Ponadto 101 awansów przyznano w korpusie oficerskim, 111 w korpusie chorążych oraz 179 w korpusie podoficerów. 24 nowo przyjętych funkcjonariuszy złożyło ślubowanie. Prezydent RP przyznał również funkcjonariuszom SOP Medale za Długoletnią Służbę.

Podczas uroczystości wspólnie z Panią Minister Elżbietą Witek oddaliśmy hołd poległym funkcjonariuszom składając wieniec pod obeliskiem upamiętniającym tych, którzy stracili życie na służbie.

Służba Ochrony Państwa 1 lutego 2018 zastąpiła Biuro Ochrony Rządu. SOP, podobnie jak inne formacje podległe MSWiA, otrzymuje środki z programu modernizacji służb mundurowych. W 2018 roku dostała z niego 42 mln zł, a w tym roku ma to być łącznie 87 mln zł.