11 lipca 2018 roku (środa) uczestniczyłem w uroczystości z okazji 99. rocznicy powstania polskiej Policji, która odbyła się na Placu Niepodległości w Łapach. Było to święto funkcjonariuszy kilku powiatów podlaskiego garnizonu Policji – białostockiego, sokólskiego, monieckiego i hajnowskiego.

Pogratulowałem wyróżnionym tego dnia policjantom otrzymanych awansów i odznaczeń oraz podziękowałem wszystkim funkcjonariuszom za trud, jaki wkładają w realizację swoich zadań służbowych. Podkreśliłem, że społeczeństwo wymaga od nich profesjonalizmu i rzetelnego przestrzegania prawa we wszystkich podejmowanych działaniach, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Służba w Policji zobowiązuje. Każdy z policjantów powinien pamiętać o tym, aby kierować się wartościami wynikającymi ze słów roty ślubowania nawet poza godzinami służby. Zaznaczyłem, że dzięki podejmowanym wspólnie wysiłkom oraz polityce rządu i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewniamy wysoki poziom bezpieczeństwa obywateli. Służy temu m. in. rządowy program modernizacji służb mundurowych, odtwarzanie posterunków Policji czy Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Podczas apelu uhonorowani zostali policjanci, którzy na co dzień służą społeczeństwu i dbają o bezpieczeństwo mieszkańców. Awanse na wyższe stopnie policyjne otrzymali mundurowi z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, Komendy Powiatowej Policji w Sokółce, a także z monieckiej i hajnowskiej jednostki Policji. Funkcjonariusze otrzymali tego dnia również „Medale Za Długoletnią Służbę” oraz Odznaki „Zasłużony Policjant”.

W trakcie uroczystości nastąpiło również poświęcenie oraz przekazanie trzech radiowozów zakupionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska na lata 2014-2020. Dwa z nich trafią do Komendy Powiatowej Policji w Sokółce, natomiast trzeci otrzyma Komenda Powiatowej Policji w Hajnówce.

Ponadto 64 nowo przyjętych do służby policjantów ślubowało „Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia…”. 

W uroczystości wzięli udział m. in. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź, Biskup Pomocniczy Diecezji Łomżyńskiej Ksiądz Tadeusz Bronakowski, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinsp. Daniel Kołnierowicz, przedstawiciele instytucji samorządowych, służb mundurowych, duchowieństwa oraz mieszkańcy miasta.

Po zakończeniu apelu na Placu Niepodległości w Kościele pw. Św. Krzyża odbyła się Nowenna Niepodległości. Mszę Świętą w intencji funkcjonariuszy i pracowników Policji koncelebrował Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji oraz Chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, który na zakończenie nabożeństwa wykonał pieśni patriotyczne.

 

Relacje medialne:

http://bialystok.tvp.pl/38050984/nowenna-niepodleglosci

http://www.lapy.pl/index.php?wiad=4133

http://www.podlaska.policja.gov.pl/pod/aktualnosci/53233,UROCZYSTE-OBCHODY-SWIETA-POLICJI-W-LAPACH.html