20 lipca 2019 roku (sobota) wziąłem udział w konferencji „Wigry – śladami historii”, która odbyła się w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach. 

Podczas spotkania profesorowie poruszali m. in. kwestię kształtowania się relacji pomiędzy Kościołem a państwem. Dr Jarosław Schabieński z Instytutu Pamięci Narodowej przybliżył uczestnikom spotkania historię Powstania Sejneńskiego zaznaczając, że powstańcy pozostawili nam testament polegający na tym, abyśmy bronili Polski niepodległej i katolickiej.

Podkreśliłem, że dzięki takim konferencjom Kościół, który zawsze towarzyszył historii naszego państwa i w istotnym stopniu ją współtworzył, a gdy trzeba było – przechowywał polskość. Kontynuował tę misję również w ostatnim stuleciu.

Pogratulowałem ks. dr Jackowi Nogowskiemu pomysłu zorganizowania tej ważnej konferencji, a także wysiłków zmierzających do rewitalizacji zabytkowego Klasztoru Pokamedulskiego w Wigrach i nadania mu nowych funkcji kulturotwórczych, pielgrzymkowych i turystycznych.

Konferencja odbyła się w w ramach programu „Niepodległa” i Ruchu „Europa Christi”.