27 listopada 2018 roku (wtorek) uczestniczyłem w konferencji podsumowującej program „Razem Bezpiecznej im. Władysława Stasiaka”, która odbyła się w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W swoim wystąpieniu zwróciłem uwagę, że polska Policja potrzebuje partnerów społecznych, żeby rozpoznawać i eliminować zagrożenia. Współpraca między Policją a społecznościami lokalnymi będzie prowadziła do tego, że Polska będzie uznawana, tak jak dotąd, za kraj bezpieczny.

Podkreśliłem, że seniorzy potrzebują wsparcia ze strony społeczeństwa i państwa. Wysoka samoświadomość seniorów pomoże im unikać zagrożeń oraz nie dać się naiwnie wykorzystać złym ludziom.

Pogratulowałem laureatom konkursu na spot filmowy „Aktywny senior to bezpieczny senior”. Krótki film musiał dotyczyć reagowania na zagrożenia powiązane z bezpieczeństwem seniorów:

Przygotowując materiały filmowe wykazali się państwo wiedzą, kreatywnością i nieszablonowym podejściem do tematu bezpieczeństwa. Pokazują one, jak w prawidłowy sposób należy reagować na zagrożenia. Zachęcam wszystkich do rozpowszechniania tych materiałów w lokalnych środowiskach. Dziękuję też policjantom, którzy na terenie całego kraju byli zaangażowani w realizację spotów konkursowych.

Zachęciłem do udziału w kolejnej edycji „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka.

W konferencji udział wzięli komendanci główni Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej, komendanci wojewódzcy Policji oraz zaproszeni goście. Wdowa po śp. Władysławie Stasiaku, Barbara Stasiak, podkreśliła, że program „Razem Bezpieczniej” jest ucieleśnieniem ogólnej refleksji o tym, jak powinno funkcjonować społeczeństwo i państwo na poziomie lokalnym.

Głównym zadaniem Programu jest zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, szczególnie poprzez tworzenie lokalnych systemów bezpieczeństwa. Dotyczą one działań na rzecz bezpiecznej przestrzeni, bezpiecznej infrastruktury oraz przeciwdziałania patologiom społecznym i przestępczości pospolitej, do których należą działania profilaktyczno-prewencyjne, informacyjne, edukacyjne. Program „Razem bezpieczniej” z założenia i w praktyce jest kierowany do społeczności lokalnych, które wiedzą najlepiej z jakimi zagrożeniami mają do czynienia na swoim terenie. To społeczności lokalne zdają sobie sprawę, jaka tematyka profilaktyczno – edukacyjna z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego jest najbardziej potrzebna i właściwa.

W 2016 i 2017 roku MSWiA dofinansowało realizację 151 projektów kwotą 8 mln zł. W 2018 roku dofinansowanie otrzymało 111 projektów na kwotę 6 mln zł.

 

Nagrody w konkursie na spot otrzymali:

  • 1 miejsce – spot filmowy „Aktywny senior, to bezpieczny senior” nadesłany przez Uniwersytet III Wieku w Pile;
  • 2 miejsce – spot filmowy „Na szklankę wody” nadesłany przez Stowarzyszenie „SOS DLA RODZINY” w Szczecinie;
  • 3 miejsce – spot filmowy „Wiek to tylko cyfra” nadesłany przez KMP Opole Centrum Edukacyjno-Informacyjne SENIOR w Opolu.

Wyróżnienia otrzymały następujące spoty filmowe:

  • „Włącz aktywność – bezpieczeństwo zaczyna się w głowie” nadesłany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie;
  • „Aktywny Senior” nadesłany przez Sztumskie Centrum Kultury;
  • „Przemoc domowa” nadesłany przez Stowarzyszenie „SOS DLA RODZINY”;
  • Akcja „Bądź bezpieczny Seniorze” nadesłany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie;
  • „Na rowerze – bezpiecznie w Opolu” nadesłany przez KMP Opole Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień” w Opolu;
  • „Bądź aktywny, bądź bezpieczny” nadesłany przez Stowarzyszenie „Wygraj siebie” w Lesznie.