15 listopada 2018 roku (czwartek) wziąłem udział w otwarciu Międzynarodowej Wystawy i Konferencji Bezpieczeństwa Granic i Bezpieczeństwa Wewnętrznego INSEC 2018 w Warszawie.

W swoim wystąpieniu podkreśliłem, że w ostatnim czasie przyjęto ustawę o działaniach antyterrorystycznych, która odpowiada na współczesne zagrożenia związane z terroryzmem:

Pomogła nam ona zapewnić bezpieczeństwo podczas wielkich wydarzeń o charakterze międzynarodowym, które miały miejsce w ostatnich latach. Myślę tu o Światowych Dniach Młodzieży, Szczycie NATO czy konferencji państw Trójmorza z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa.

Zwróciłem również uwagę, że na ostatnim posiedzeniu Sejmu uchwalono ustawę, która pozwoli wyodrębnić w Policji służbę kontrterrorystyczną:

Dzięki tym rozwiązaniom będzie ona lepiej przygotowana zarówno pod kątem organizacyjnym, dowodzenia, wyszkolenia, wyposażenia do działań kontrterrorystycznych.

Przypomniałem także, że rząd realizuje program modernizacji służb mundurowych, na który przeznaczono ponad 9 mld zł. W ramach programu budowane są m. in. nowe komendy, komisariaty, posterunki Policji, kupowany jest nowy sprzęt oraz wyposażenie. 

INSEC 2018 to wydarzenie odbywające się w dwudniowej formule wystawowo-konferencyjnej. W ramach paneli dyskusyjnych prezentowane są cele, priorytety oraz osiągnięcia procesu modernizacji służb mundurowych na tle doświadczeń z Polski i zagranicy. Wydarzenie stwarza również możliwość pokazania zaawansowanych technologii przeznaczonych do wykorzystania w systemie bezpieczeństwa granic i bezpieczeństwa wewnętrznego.