9 kwietnia 2018 roku (poniedziałek) na zaproszenie Pani Barbary Brzostowskiej, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka w Trzciannem (powiat moniecki) uczestniczyłem w Finale II Powiatowego Konkursu Wiedzy Historycznej „Polacy w drodze do niepodległości – powstania narodowe w XVIII i XIX wieku – historyczne kwartety”.

Laureatom i uczestnikom Konkursu pogratulowałem osiągnięć oraz podkreśliłem wartość, jaką stanowiła ich chęć do podjęcia wysiłku, aby uzyskać jak najpełniejszą wiedzę na temat polskich powstań narodowych w XVIII i XIX wieku. Zachęciłem uczniów, aby kontynuowali swoje zainteresowania i poszerzali wiedzę historyczną. Życzyłem im również dalszych sukcesów w nauce i rozwijania swoich pasji.

Organizatorom Konkursu podziękowałem za kontynuowanie tego cennego przedsięwzięcia skierowanego do młodych mieszkańców powiatu monieckiego. Tegoroczna edycja zmagań uczniów miała szczególny wymiar, ponieważ odbyła się w jubileuszowym roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.