Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Suwałkach i Białymstoku

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Suwałkach i Białymstoku

12 października 2018 roku (piątek) uczestniczyłem w obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Suwałkach, które odbyły się w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia, natomiast 15 października (poniedziałek) w Wojewódzkich Obchodach Dnia Edukacji Narodowej, które miały...
Powstało Przedszkole Samorządowe w Grabówce

Powstało Przedszkole Samorządowe w Grabówce

15 października 2018 roku (poniedziałek) wziąłem udział w spotkaniu, podczas którego podpisano protokół o zakończeniu robót budowlanych na terenie Przedszkola Samorządowego w Grabówce (gmina Supraśl). Budowa tego nowoczesnego, zaawansowanego technologicznie obiektu...
Rozbudowa remizy strażackiej w Raczkach

Rozbudowa remizy strażackiej w Raczkach

13 października 2018 roku (sobota) wziąłem udział w uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego budowy sali koncertowej w Raczkach (powiat suwalski). Zaznaczyłem, że dzięki wniesionej przeze mnie i Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość poprawce do budżetu państwa w...
Nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Sejnach

Nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Sejnach

13 października 2018 roku (sobota) uczestniczyłem w uroczystości nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Sejnach. Apel na Placu Dominikańskim w Sejnach poprzedziła Msza Święta w Bazylice Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. W swoim wystąpieniu podziękowałem...