19 lutego 2020 roku (środa) uczestniczyłem w XVI uroczystej sesji Rady Miasta Grajewo, która zainaugurowała obchody 480. rocznicy nadania praw miejskich miastu. Odbyła się ona w sali widowiskowej Grajewskiego Centrum Kultury.

Dr Tomasz Dudziński wygłosił wykład okolicznościowy zatytułowany „Z kart historii miasta”. Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Muryjas-Rząsa wystąpiła z referatem „Samorząd i jego rola w kształtowaniu oblicza miasta na przykładzie Grajewa”. Burmistrz Miasta Pan Dariusz Latarowski przedstawił kierunki rozwoju miasta na najbliższe 20 lat. Następnie zgromadzeni radni jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie uczczenia 480. rocznicy nadania praw miejskich Grajewu.

W swoim wystąpieniu zwróciłem uwagę m. in. na to, jak ważne jest czerpanie z osiągnięć długiej już historii miasta:

Przywołana została przeszłość Grajewa. Przeszłość i trudna i dumna, w zależności od okresu. Zarysowane zostały perspektywy rozwoju miasta na przyszłość. Chcę pogratulować Wysokiej Radzie i Panu Burmistrzowi mądrości w podejściu do przeszłości i przyszłości. Warto patrzeć na przeszłość po to, żeby uczyć się z niej mądrych działań dla przyszłość oraz wzmacniać tożsamość lokalną miejskiej wspólnoty. Wierzę, że przed Grajewem dobra przyszłość, a my, jako zgromadzeni tutaj przyjaciele miasta zobowiązujemy się do tego, aby w dalszym ciągu wspierać jego rozwój.

Podczas uroczystej sesji zgromadzeni wysłuchali koncertu w wykonaniu uczniów, absolwentów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Grajewie. Zaprezentował się również Zespół Pieśni i Tańca Grajewianie.

Relacje medialne:

https://www.grajewo.pl/pl/aktualnosci/xvi-uroczysta-sesja-rady-miasta-grajewo.html

http://e-grajewo.pl/wiadomosc,Uroczysta_sesja_Rady_Miasta,41472.html